ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта www.vestauto.net.

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.vestauto.net, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.
Този документ съдържа Общите условия, според които “ВЕСТ АУТО” ЕООД, със седалище и адрес на управление в град София, извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.vestauto.net, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.vestauto.net ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на www.vestauto.net или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра www.vestauto.net IP адрес на потребител, както и друга информация.

Права и отговорности на страните

Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. “ВЕСТ АУТО” ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: www.vestauto.net

Ограничение на отговорността

С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка.
Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

Промяна на цени на стоки

МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.
При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.
При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови.
Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

Поверителност и лични данни

Отнасяме се много отговорно към ползването на лична информация и нейната поверителност. В момента на предоставяне на лични данни, Вие се съгласявате Вест Ауто ЕООД да ползва тази информация, както е описано тук.

Каква информация събираме?

  1. Име, адрес, телефонни и факс номера, адрес на имейл и всякакви други подобни данни, които ни предоставяте по имейл или през нашия уебсайт;
  2. доброволно предоставена информация за Вашата удовлетвореност от ползването на нашите продукти и услуги;
  3. информация може да бъде получена индиректно и автоматично, при посещение на сайта - например вашият IP адрес и статус на бисквитки (cookies), които са поставени на Вашия компютър от уебсайта ни. Тази информация се използва за подобряване на уебсайта и по никакъв начин не Ви идентифицира лично.

Как и защо използваме личните Ви данни?

  1. За връзка с Вас по повод изпълнение на Ваши заявки или за да отговорим на запитвания

Кога и как можем да предоставяме личната информация на трети лица?

Ние нямаме право да продаваме, отдаваме, търгуваме или умишлено да разкриваме пред трети лица каквито и да било лични данни за наши клиенти или посетители. Единствено следните случаи са изключение:

  1. ако разкриването на данни за определени лица се изисква от закон
  2. при доставка на продукт част от личната информация е видима

Сигурност:

Ние взимаме разумни предпазни мерки за защита и сигурност на личните Ви данни. Само оторизиран персонал на Вест Ауто ЕООД има достъп до лични данни. Тези служители са задължени да третират информацията като поверителна.

Изменения в политиката за поверителност:

Запазваме си правото да променяме своята политика за поверителност. Всички промени ще бъдат публикувани навреме на уебсайта ни за информация на посетителите.

При нас ще намерите резервни авточасти за американски автомобили, от следните марки: